VOORDELEN VAN BEMIDDELING

Vertrouwelijk en discreet

 

De informatie, die partijen tijdens de bemiddeling delen, wordt volledig vertrouwelijk behandeld en kan later niet in een eventuele gerechtelijke procedure tegen hen worden gebruikt.

Dit strikt vertrouwelijke kader biedt de partijen de mogelijkheid om in alle openheid en transparantie voorstellen te kunnen doen en te kunnen onderhandelen, zonder dat dit hun rechten in een eventuele latere procedure kan aantasten. In een openbare procedure voor de rechtbank is dit niet het geval.

Sneller dan een gerechtelijke procedure

 

Gemiddeld bedraagt de doorlooptijd van een bemiddelingsprocedure een aantal weken of maanden. Bij een rechtszaak is eerder een jaar tot meerdere jaren.

 

Behoud van controle

 

De uitkomst van een rechtzaak is vaak onzeker, bij bemiddeling zitten de partijen zelf in de "driving seat", ze behouden zelf de controle. Waar anders een rechter beslist voor de partijen, beslissen de partijen bij bemiddeling zelf.

Bruggen bouwen ipv opblazen

Daar we in bemiddeling op zoek gaan naar een oplossing die door alle partijen gedragen wordt, zorgt het bemiddelingstraject ervoor dat de relatie tussen de betrokken partijen kan blijven voortbestaan.
Een klassieke gerechtelijke procedure kent vaak een "winnaar" en een "verliezer", waar we bij bemiddeling enkel maar streven naar winnende partijen.

Goedkoper dan een rechtszaak

Door de kortere looptijd en het feit dat de kost hiervan verdeeld wordt over de verschillende partijen is een bemiddelingstraject in de meeste gevallen goedkoper dan een klassieke gerechtelijke procedure.

Neem vrijblijvend contact op

Beverenstraat 42, 8540 Deerlijk
thomas.deman@gmail.com

0489/70.94.33

© 2023 by Thomas Deman