Diensten
(enkele courante voorbeelden)

Bouwgeschillen

Onenigheid tussen aannemer en bouwheer met betrekking tot niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden, onbetaalde facturen, ...

Burenruzies

Conflicten tussen buren omwille van onder andere nachtlawaai, niet onderhouden van struiken op de scheidingslijn, buren tekenen beroep aan tegen het plaatsen van een omheining, ...

Vennootschap

Onenigheid tussen aandeelhouders door onder andere de verkoop van aandelen aan een derde, een andere toekomstvisie tussen de vennoten, een vennoot wil stoppen, ...

Alligneren van visie, taken, ... in een familiebedrijf in transitie van de ene generatie naar de andere.

Huurgeschillen

Conflicten tussen huurder & verhuurder met betrekking tot huurgelden, onderhoudsfacturen, naleven huurovereenkomst, ...

Mede-eigendom

Ergernissen tussen verschillende huurders onderling door onder andere lawaaihinder, rondslingerende fietsen in de garage, niet correct verwijderen van afval in de gemeenschappelijke delen, ...

Starters

Visie, missie en toekomstplannen alligneren tussen toekomstige vennoten vooraleer een nieuwe zaak op te starten, ...

Neem vrijblijvend contact op

Beverenstraat 42, 8540 Deerlijk
thomas.deman@gmail.com

0489/70.94.33

© 2023 by Thomas Deman